Przepisy - kredyt-kupiecki

Kredyt kupiecki

pozyczki-kredyty.org


Kredyt kupiecki (handlowy) jest krótkookresową formą finansowania firm. Cechą typową tego kredytu jest to, że jest on przydzielany przez instytucje gospodarcze, a nie przez banki. W wypadku kredytu od dostawców charakteryzuje się on regulowaniem płatności za zakup danych produktów z pewnym opóźnieniem w relacji do otrzymania określonego elementu majątku.

Kredyt kupiecki przydzielany jest przez kontrahenta nabywcy w operacjach pomiędzy firmami i ma postać oddalenia zapłaty w relacji do terminu sprzedaży. Z punktu widzenia przesłanek, na jakich jest uzyskiwany, można rozróżnić tradycyjną oraz nietradycyjną formę kredytu kupieckiego. W tradycyjnej formie kredytu nabywca ma możność pozyskania skonta, jeżeli zapłaci od razu po dacie sprzedaży. Z kolei w razie, kiedy będzie chciał skorzystać z oddalenia płatności obliguje go zapłata w całej wysokości. W tymże wypadku można wyróżnić cząstkę bezpłatną kredytu oraz płatną - cząstkę kredytu jaką przewyższa kredyt bezpłatny.

W nietradycyjnej formie kredytu sprzedawca nie daje możności uzyskania skonta za wcześniejszą płatność. Ta postać kredytu wyraźnie dominuje w operacjach pomiędzy firmami w Polsce. W praktyce gospodarczej kredyt handlowy jest zwykle proponowany bezpłatnie dla nabywców. Firma, która korzysta z takiej postaci finansowania działalności gospodarczej, nie ponosi żadnych pozostałych kosztów odsetkowych. Po przeminięciu danego terminu reguluje zobowiązania tylko w sumie, która jest widoczna na fakturze. Kredyt kupiecki jest ważnym narzędziem wykorzystywanym przy krótkookresowym finansowaniu. Jego przydzielenie zależy tylko od zdolności negocjacyjnej określonego podmiotu oraz od wielkości przetargowej. Im położenie konkurencyjne jest większe, tym wyższe prawdopodobieństwo pozyskania przychylniejszych warunków kredytowych.


Lista tematów: